مدیریت و اخلاق
دنیا امروزنیازمند مدیران با اخلاق است
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید.

مدیر وبلاگ : دکتر بهرام جاویدی نژاد

 

نظریه آدلر :

آدلر (۱۹۶۵) بیان می کند که این تنها کودک نیست که نیازمند 

مادر است، بلکه مادر نیز احتیاج مبرم به کودک دارد. در آن حال

 که مادر به ظهور اولین نیازهای عاطفی کودک- طیفی. که بعدها به 

احساس همبستگی و تعاون می پیوندد- پاسخ می دهد،. خود نیز 

بسیار زود، با ابراز محبت متقابل روبه رو می شود،. در نتیجه رضایت

 خاطری فراهم می گردد که سعادت مادرانه، پیوسته از آن در تزاید است.

به بیان بهتر مادر باید در برداشت های عاطفی کودک، به عنوان 

پشتوانه امنیت خاطر و جلب اعتماد او قرار گیرد.

اهمیت رابطه اولیه با مادر در نظریه آدلر به حدی است. که می گوید: 

« ما به ظن قوی باید شکر گزار برقراری حس رابطه با مادر باشیم 

که سهم بزرگی از احساس همبستگی آدمی را می سازد.

 و بدین وسیله پایه اساسی فرهنگ را بنیان می نهد» و یا می توان 

به این نکته در روانشناسی فردی اشاره کرد. که مادر در برابر کودک

 وظیفه ای دو سویه دارد:

نخست با ابراز محبت به کودک، باید توجه و تمایل احساس نزدیکی 

را در او رشد دهد و سپس مادر باید عامل انتقال این احساس به دیگر

 اعضای خانواده شود (هافمن ، ۱۹۹۴ ؛ یوسفی ، ۱۳۸۹).

در دیدگاه آدلر مفهوم علاقه اجتماعی از مفاهیم کلیدی است که به طور 

ضمنی حاکی از وجود پدیده دلبستگی دارد. آدلر، علاقه اجتماعی را 

شاخص سلامت روان می داند. آدلر نقل می کند که اگر به احساس 

تعلق ما انسانها بی توجهی شود، دچار اضطراب خواهیم شد و تنها

 در صورت اتحاد با دیگران است که می توانیم در برابر مشکلات 

جسورانه عمل کنیم. او به اهمیت وجود ارتباط با دیگران در سه

 سطح به عنوان سه تکلیف یاد می کند که عبارتند از دوستی، 

صمیمیت و مشارکت

منبع : سایک سان


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : نظریه آدلر،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

 

چوپانی ماری را از میان بوته های آتش گرفته نجات داد و 

در خورجین گذاشته و به راه افتاد. چند قدمی که گذشت مار 

از خورجین بیرون آمده و گفت: به گردنت بزنم یا به لبت؟

چوپان گفت: آیا سزای خوبی این است؟

مار گفت: سزای خوبی بدی است. قرار شد تا از کسی سوال بکنند،

 به روباهی رسیدند و از او پرسیدند.

روباه گفت:

من تا صورت واقعه را نبینم نمیتوانم حکم کنم، پس برگشته و مار 

را درون بوته های آتش انداختند، مار به استمداد برآمد و روباه گفت:

بمان تا رسم خوبی از جهان برافکنده نشود...

 نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : بمان تا رسم خوبی از جهان برافکنده نشود،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

 

 

چشمی که دائم عیب‌های دیگران را ببیند

آن عیب را به ذهن منتقل میکند

و ذهنی که دائما با عیب‌های دیگران درگیر است

آرامش ندارد، درونش متلاطم و آشفته است

 

در عوض چشمی که یاد گرفته است

همیشه زیبایی‌ها را ببیند، اول از همه خودش آرامش پیدا می کند

 

چون چشم زیبابین عیب‌های دیگران را نمی بیند و دنیای 

درونش دنیای قشنگی‌هاست

 

گرت عیبجویی بود در سرشت

نبینی ز طاووس جز پای زشت

 

 


نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : چشمی که دائم عیب‌های دیگران را ببیند،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

جواب ابلهان خاموشی است!

 

پورسینا در سفر بود. در هنگام عبور از شهری، جلوی قهوه خانه ای

 اسبش را بر درختی بست و مقداری کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت 

و خودش هم بر روی تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد. 

خر سواری هم به آنجا رسید، از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی 

اسب پورسینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خودش هم آمد 

در کنار پورسینا نشست. شیخ گفت: خر را پهلوی اسب من نبند، چرا 

که خر تو از کاه و یونجه او می خورد و اسب هم به خرت لگد می زند 

و پایش را می شکند. خر سوار آن سخن نشنیده گرفت، به روی خودش

 نیاورد و مشغول خوردن شد. ناگاه اسب لگدی زد و پای خر را لنگ کرد. 

خر سوار گفت : اسب تو خر مرا لنگ کرد و باید خسارت دهی.

شیخ ساکت شد و خود را به لال بودن زد و جواب نداد.

صاحب خر، پورسینا را نزد قاضی برد و شکایت کرد. قاضی سوال کرد 

که چه شده؟

اما پورسینا که خود را به لال بودن زده بود ،هیچ چیز نگفت.

قاضی به صاحب خر گفت : این مرد لال است .........؟

روستایی گفت :

این لال نیست، بلکه خود را به لال بودن زده، تا این که تاوان 

خر مرا ندهد، قبل از این اتفاق با من حرف می زد....

قاضی پرسید : با تو سخن گفت .......؟

 چه گفت؟

صاحب خر گفت: او به من گفت خر را پهلوی اسب من نبند

 که لگد می زند و پای خرت را می شکند.......

قاضی خندید و بر دانش پورسینا آفرین گفت.

قاضی به پورسینا گفت: حکمت حرف نزدنت پس چنین بود؟!!!

پورسینا جوابی داد که از آن به بعد درزبان پارسی به مثل تبدیل شد

"جواب ابلهان خاموشی است"

امثال و حکم علی اکبر دهخدا


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

 

 

خاطره یک دانشجو

استاد نازنینی داشتیم در دوران دانشجویی.

تلاش میکرد حرف‌های درشت اجتماعی را به گونه‌ای با شوخی و خنده بیان 

کند که آدم لذت ببرد.

 

روز اول کلاس، آمد روی صندلی نشست و بی‌مقدمه و بدون حال‌و‌احوال‌پرسی

 رو به یکی از پسرهای کلاس کرد و گفت:

"اگه امروز که از خونه اومدی بیرون، اولین نفر تو خیابون بهت می‌گفت 

زیپت بازه، چی کار می‌کردی؟"

پسره گفت: "زود چک‌اش می‌کردم."

استاد گفت: "اگر نفر دوم هم می‌گفت زیپت بازه، چطور؟"

پسره گفت: "با شک، دوباره زیپم رو  چک میکردم."

استاد پرسید: "اگر تا نفر دهمی که میدیدی، می‌

گفت زیپت بازه، چطور؟"

پسره گفت: "شاید دیگه محل نمیذاشتم."

استاد ادامه داد‌: "فرض کن از یه جا به بعد، دیگه هرکی از جلوت رد

 میشد، یه نگاه به زیپت می‌انداخت و میخندید. اون موقع چی‌کار میکردی؟"

پسره هاج و واج گفت‌:

"شاید لباسم رو می‌انداختم روی شلوارم."

استاد با پرسش بعدی، تیر خلاص رو زد :

"حالا اگر شب، عروسی دعوت باشی، حاضری بری؟"

پسره گفت: "نه! ترجیح میدم جایی نرم تا بفهمم چه مرگمه."

استاد یهو برگشت با حالتی خنده‌دار گفت:

"دِ لامصبا! انسان این‌جوریه که اگر هی بهش بگن داری گند میزنی، 

حالا هرچی باشه، باورش میشه داره گند می‌زنه.

 

امروز صبح سوار تاکسی شدم، راننده از کنار هر زن راننده ای رد

 میشد، کلی بوق و چراغ می‌زد.

آخر سر هم با صدای بلند داد میزد که: "بتمرگ تو خونه‌ات با این 

دست فرمونت." خب این زن بدبخت روزی ده بار این رو از این 

و اون بشنوه، دست‌فرمونش خوب هم که باشه، اعتماد به نفسش 

به فنا میره!

پس‌فردا میخواین ازدواج کنین، دوست دارین شریک زندگیتون یه 

دختر بی‌اعتماد‌ به‌ نفس باشه یا یکی که اعتمادبه‌نفسش به شما انرژی بده؟

"

 

بعد برگشت رو به همه کلاس و گفت:

"حواس‌تون باشه! اگر امنیت هر آدمی رو از میون ببرین، نه تنها 

خدا طعم شیرین زندگی رو بهتون حروم میکنه، جهانی رو که توش 

قراره زندگی کنین رو هم خراب میکنید."

 

دو سال بود دانشجو بودیم، هیچ‌وقت نشده‌ بود این‌جوری به قضیه 

نگاه کنیم. یادم میاد بهترین تعاملات دانشجویی زندگی‌مون، بعد از

 کلاس اون استاد شروع شد؛ تعاملاتی با بیش‌ترین تلاش برای ساختن 

و نگهداری امنیت آدمای دور و برمون.

 

جهانی که برای زنان جای بهتری باشد، آن جهان برای مردان نیز

 جای بهتری خواهد بود

 

اصلاح جامعه از من و تو شروع میشود .


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : اصلاح جامعه از من و تو شروع میشود،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

 

 

 

آیا وجود انتخاب‌های زیاد ما را محدود می‌کند؟

اگرچه در ظاهر داشتن حق انتخاب‌های زیاد باعث محدود شدن 

آزادی نمی‌شود اما محققان دریافتند که برخلاف باور موجود آزادی 

انسان با انتخاب‌های متعدد در تضاد است.

به گزارش سایک نیوز و به نقل از ایسنا، محققان دریافتند هنگامی 

که انسان با انبوهی از انتخاب‌های متنوع مواجه می‌شود به صورت

 کاملا ناخودآگاه با مشکل به اصطلاح « اضافه بار انتخاب » مواجه می‌شود.

تقریبا همه انسان‌ها این شرایط را تجربه کرده‌اند، مثلا هنگامی‌که 

در رستوران یا کافی‌شاپ با یک منوی مملو از انواع نوشیدنی یا غذا 

مواجه می‌شوید، در این شرایط واقعا نمی‌دانید که کدام گزینه را

 انتخاب کنید و پس از مدتی احساس سردرگمی و محدودیت می‌کنید.

محققان موسسه فناوری کالیفرنیا پس از تحقیقات گوناگون متوجه 

بخشی از مغز شدند که مسئول انتخاب یک گزینه از بین انتخاب‌های

 متنوع است. این بخش از مغز با لذت ناشی از انتخاب، به اصطلاح

 پاداش خود را دریافت می‌کند.

در این مطالعه مشخص شد که تعداد گزینه‌ها در بروز سردرگمی موثر

 است. مثلا اگر تعداد موارد انتخابی بین هشت تا 15 عدد باشد، مغز

 انسان دچار سردرگمی در انتخاب می‌شود.

از دیگر مشکلاتی که ما هنگام مواجه با انتخاب‌های متعدد مواجه 

می‌شویم، احساس نارضایتی پس از انتخاب یک گزینه است. در واقع 

ذهن ما پس از تجربه آن گزینه، به این فکر می‌کند که گزینه‌های دیگر 

چه پاداشی داشته‌اند.

در واقع همین مسئله است که زمینه‌ساز وقوع محدودیت در انسان 

می‌شود، چرا که با وجود انتخاب یک گزینه به ظاهر صحیح، مغز انسان 

ممکن است از وضعیت موجود راضی نشود و با ایجاد حالت نارضایتی

 در عدم انتخاب گزینه‌های بهتر، احساس آزادی عمل انسان را با 

چالش مواجه کند.

منبع : سایک نیوز


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : آیا وجود انتخاب‌های زیاد ما را محدود می‌کند؟،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

 

عادات زیر باعث زود پیر شدن میشود :

کینه به دل گرفتن:

نگه داشتن کینه از دیگران سطح هورمون کورتیزول را در بدن

 افزایش می‌دهد و منجر به افزایش وزن، فشار خون و قند خون 

بالا می‌شود. اجازه ندهید کینه‌های قدیمی، جوانی‌تان را به‌یغما ببرند.

کمبود خواب:

بی‌خوابی باعث افزایش سطح کورتیزول شود که شرایط التهابی

 پوست را وخیم‌تر می‌کند. همچنین ممکن است منجر به افت 

تشکیل کلاژن شود که این مسئله باعث پیرشدن پوست می‌شود.

مصرف زیاد شکر و شیرینی:

مصرف شیرینی‌ها می‌تواند روند پیری پوست را تسریع کند و 

پوست‌تان را کدر و پُرچین جلوه دهد.

بی‌تحرکی و ورزش نکردن:

نداشتن حرکات ورزشی کافی، باعث می‌شود خون به خوبی 

به‌جریان نیفتد و به‌این‌ترتیب تمام مواد مغذی و ضروری به پوست نرسند.


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : عادات زیر باعث زود پیر شدن میشود،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

 

فرهنگ صحیح جدایی:

كسیكه طلاق گرفته، مرد یا زنش؛ الزاما دنبال زندگی

 بی بندوبار و پول مهریه و ... نبوده؛ بسیاری از اوقات از یك 

رابطه اشتباه بیرون آمدن، جرات و هزینه زیاد دارد و هركس 

دیگری هم بود از آن جهنم بیرون میزد.

جامعه ایرانی افراد جدا شده را به جای در آغوش گرفتن، 

به سمت روابط گذرا و "زنگ تفریح" شدن سوق میدهد زیرا 

به پیشانی این افراد داغ ننگ میزند.

تاوان نادیده گرفتن نیازهای سالم مردان و زنان طلاق گرفته 

را كل جامعه خواهد پرداخت.

در اینباره باید بیندیشیم، فكر كنیم، راهكار بدهیم و فرهنگ نو 

بیافرینیم  وگرنه فرزندان نیك میهنمان در خلوتهای جانكاه زیر

 فشار نگاههای بیمار مردمان خواهند پُكید یا در روابط زنگ 

تفریحی عمرشان خواهد سوخت.

 

دکتر شیری


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : فرهنگ صحیح جدایی،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

تاثیر رژیم غذایی بر اثربخشی درمان “اختلال دو قطبی

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که رژیم غذایی مناسب می‌تواند 

اثربخشی درمان اختلال دو قطبی را تقویت کند.

به گزارش سایک نیوز و به نقل از ایسنا، کیفیت رژیم غذایی بر

 بسیاری از جنبه های سلامت جسمی و روانی فرد تاثیر می‌گذارد. 

در این مطالعه متخصصان بررسی کردند که آیا این فاکتور می‌تواند 

بر اثربخشی درمان اختلال‌های روانی و خلق و خو به ویژه اختلال 

دو قطبی تاثیرگذار باشد؟


خلق و خوی افراد مبتلا به اختلال‌ دو قطبی در نوسان است. 

در برخی مواقع فرد در شرایطی قرار می‌گیرد که احساس 

سرخوشی دارد و به رفتارهای پرخطر اقدام می‌کند و در برخی 

مواقع با وضعیت افسردگی و خواب آلودگی و بی‌حوصلگی خود 

را نشان می‌دهد.

از آنجاییکه این دو نوع رفتار افراطی از ویژگی‌های اختلال دو قطبی

 به حساب می‌آیند، اغلب درمان این دو ویژگی رفتاری با اثربخشی

 مشابه کار دشواری است.

در این بررسی گروهی از محققان استرالیایی، آلمانی و آمریکایی 

براساس مطالعات خود دریافتند که وزن و عادات تغذیه‌ای ممکن 

است بر چگونگی اثربخشی روش‌های درمانی اختلال‌ دو قطبی 

تاثیرگذار باشد. رژیم غذایی مناسب ممکن است در درمان علائم 

افسردگی و بی‌حوصلگی در این بیماران کمک کننده باشد.همچنین،

 رژیم غذایی ناسالم به تشدید التهاب در بدن منجر می‌شود که تاثیر

 منفی بر علائم بیمار می‌گذارد.

به گفته «ملانی آشتون» محقق ارشد این مطالعه، تایید یافته‌های

 بدست آمده خبر خوبی برای بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی است، 

چرا که نیاز بیشتری به روش‌های درمانی بهتر برای رفع علائم افسردگی 

و بی‌حوصلگی در این بیماران احساس می‌شود.

منبع : سایک نیوز


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : تاثیر رژیم غذایی بر اثربخشی درمان “اختلال دو قطبی،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
جمعه 27 مهر 1397

 

 

گویند:

شغالى، چند پر طاووس بر خود بست و سر و روى خویش را آراست

 و به میان طاووسان درآمد.

طاووس‏ها او را شناختند و با منقار خود بر او زخم ‏ها زدند.

شغال از میان آنان گریخت و به جمع همجنسان خود بازگشت؛

 اما گروه شغالان نیز او را به جمع خود راه ندادند و روى خود

 را از او بر می گرداندند.

شغالى نرمخوى و جهاندیده، نزد شغال خودخواه و فریبكار آمد و گفت:

 

اگر به آنچه بودى و داشتى، قناعت می كردى، نه منقار طاووسان

 بر بدنت فرود می آمد و نه نفرت همجنسان خود را بر می انگیختى.

 

 آن باش كه هستى و خویشتن را بهتر و زیباتر و مطبوع‏ تر 

از آنچه هستى، نشان مده كه به اندازه بود باید نمود...

 

 

 

نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : ماجرای شغالى که چند پر طاووس بر خود بست،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 مهر 1397

.

 

روان شناسان اثر شش « میم » را در تربیت کودک با توجه 

به نیازهای روانی اش موثر می دانند:

این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگی اش دریافت 

کرده باشد، میم هفتمش "مــوفقیــت" است که خود به خود پدید خواهد آمد:

 

1. تو محبوبی

2. تو محترمی

3. تو می توانی

4. تو مهمی

5. تو مفیدی

6. تو می فهمی

 

اگر ما در رفتار و گفتارمان این 6 میم را به فرزندان مان انتقال 

دهیم میم هفتم "مــوفقیــت" خود به خود خواهد آمد؛ یعنی باتری 

روانی انرژی دهنده فرد شارژ خواهد شد. در آن صورت این کودک 

در تحصیل و زندگی و کار و... موفق خواهد شد.

 

برخلاف این شش میم چیزهای دیگری هم هستند که اگر پدر و 

مادرها انجامش بدهند، عکس این نتیجه را می گیرند و آن7 "ت" است 

که گاهی انجام ندادن شان خیلی سخت است.

این 7 "ت" را هر کسی دریافت کرد، "ت" هشتمش تباهی است

 که انتظارش را می کشد:

 

1. تنبیه

2. توهین

3. تهدید

4. تحقیر

5. تبعیض

6. تنفر

7. ترس

 

همه افراد شکست خورده و جامعه ستیز در کارنامه گذشته و 

کودکی شان این "ت" ها را دارند.


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : شش « میم،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 مهر 1397

 

 

 

آیا می دانید، چرا خوشبخت بودن مشکل است؟

 چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود،

 سر باز می زنیم. چون کلید خوشبختی خودمان را،

در جیب دیگران قرار داده ایم و باور نداریم که خوشبختی مان 

در دستان خودمان است.

کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که آنچه برای شما 

رخ می دهد مهم نیست،

بلکه چگونگی پاسخ شما مهم است.

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

 بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد.نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : آیا می دانید، چرا خوشبخت بودن مشکل است؟،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 مهر 1397

 

 

جوانی با دوچرخه اش به پیرزنی برخورد کرد،

به جای عذرخواهی و کمک کردن به پیر زن شروع کرد

 به خندیدن و مسخره کردن؛

سپس راهش را ادامه داد و رفت؛

 

پیرزن صدایش زد و گفت: 

چیزی از تو افتاده است...

جوان به سرعت برگشت و شروع به جستجو نمود؛

پیرزن به او گفت: 

مروت و مردانگی ات به زمین افتاد، هرگز آنرا نخواهی یافت!!!

 

 

"زندگی اگر خالی از ادب و احساس و احترام و اخلاق  باشد، هیچ ارزشی ندارد"

 

 نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : مروت و مردانگی ات،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 مهر 1397

 

دانستنی‌های جالب درباره زبان فارسى:

 

زبان فارسى در ٢٩ كشور جهان صحبت میشه که در ردیف ششم 

بعد از زبان اسپانیایى و قبل از زبان آلمانى (از نظر تعداد كشورهایی

 که توی  اونها فارسى صحبت می‌کنند) رده‌بندى شده!

 

زبان فارسى دومین زبان كلاسیک جهان بعد از زبان یونانى شناخته 

شده و  همه ویژگی‌هاى یک زبان كلاسیک رو داره. زبان ‌هاى لاتین 

و سانسكریت در ردیف‌هاى سوم و چهارم قرار دارند!!!

 

زبان فارسى از نظر  تنوع مَتَل (ضرب‌المثل) بین سه کشور اول دنیاست!

 

زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واژه‌ها یكى از پرمایه‌ترین و بزرگترین

 زبان های دنیاست. در كمتر زبانى فرهنگ لغاتى مثل لغت نامه ی ١٨ 

جلدی دهخدا و یا فرهنگ معین در ۶ جلد دیده می‌شه!!!

 

زبان فارسى توانایى ساختن ۲۲۵ میلیون واژه را داره كه در میان 

زبان‌هاى گیتى بى همتاست!!!!!!

 

زبان فارسی سیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب و اینترنته!!!

 

زبان فارسى یک سده از لاتین و دوازده سده از انگلیسى جلوتره!!!

 

از ۱۰ شاعر برتر جهان ۵ نفر از اونها فارسی‌ زبانند.

 

اخرین نکته هم اینکه زبان فارسی تنها زبانی هست که میشه 19 تا 

فعل رو کنار هم گذاشت و جمله ی معنی دار درست کرد . مانند این جمله :

 

 داشتم میرفتم، دیدم گرفته نشسته گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد 

دیدم میگه نمیخوام بیام میخوام برم بگیرم بخوابم!!!!!  کسی اینو

 بخواد ترجمه کنه رباط صلیبی مغزش پاره میشه!!

 نوع مطلب : شعر و ادبیات، 
برچسب ها : زبان فارسى،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 مهر 1397

 

 

باید یاد بگیرید چگونه بدون احساس گناه ، نه بگویید

و مرزبندی های سالمی تعیین کنید .

چون برخی مردم می توانند از شما بهره کشی کنند .

اگر به خودتان احترام نگذارید، راه بی‌احترامی کردن دوستان، 

همکاران، هم‌کلاسی‌ها، و اعضای خانواده‌تان هم به شما باز می‌شود.

اگر «نه» گفته‌اید، به هیچ‌کس اجازه ندهید بخواهد شما را تحت‌تاثیر

 قرار دهد تا کاری که می‌خواهد را برایش انجام دهید.

بفهمید که رفتن با حفظ احترام خود بسیار بهتر از ماندن در آن 

موقعیت است، هرچقدر هم که طرف‌مقابل سعی کند حس 

عذاب‌وجدان به شما بدهد.

هر تعداد راهی هم که برای متقاعد کردن شما استفاده کنند، 

اگر «نه» گفته‌ و دلایلتان راهم بیان کرده‌اید، دیگر نیازی به 

ایستادن و توضیح بیشتر نیست.

وقتی قاطعیت شما در خطر است، بحث کردن سخت‌تر می‌شود 

ولی در هر حال این کار را بکنید.

گاهی وقت‌ها اگر کار درست را انجام دهید احساس تنهایی 

خواهید کرد اما بدانید که تنها نیستید.

آدمها سعی می‌کنند نظر شما را عوض کنند اما روی حرفتان 

بایستید زیرا در آخر احترام آنها به شما بیشتر خواهد شد

.

 


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : باید یاد بگیرید چگونه بدون احساس گناه، نه بگویید،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 مهر 1397


( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
تاریخ روز
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic